Torsdag 7 oktober 2010


De som snakker: elevene og Joakim Lund, avdelingsleder, Ida Husby Klovning ordstyrer, Agnes Btffn


Skolens kontakt:

Joakim Lund, Avdelingsleder

Deltakerne: klasse 2STFA

Ordstyrer:
Ida Husby Klovning fra 3STFA

I panelet:
Katrine Helgeland Midtun fra 2STFA
Lisa Kristiansen Dommersnes fra 3STFA
Agnes Btffn